Tłumaczenia

Osoba tłumacza spełnia główną rolę w relacjach opierających się na komunikacji werbalnej w obcych językach, nadając wymianie łatwości i lekkości oraz zapobiegając nieporozumieniom i niepotrzebnemu wydłużaniu się spotkań zarówno w sytuacjach publicznych, jak i prywatnych.

Wraz ze wzrostem jakości i rzetelności wykonanego tłumaczenia, osiągnięcie celu przy jak najmniejszym nakładzie czasowym i energetycznym staje się możliwe i łatwiejsze. Dokładam wszelkich starań, by osiągać jak najlepszy rezultat w komunikowaniu ludzi ze sobą, dzięki umiejętności nieskupiania się tylko i wyłącznie na tekście i słowie, lecz na dostosowywaniu treści do okoliczności i odbiorcy, przekazując esencję, nie zapominając tym samym o różnicach kulturowych.

Wysoka jakość oferowanych usług tłumaczeniowych nada waszym tekstom i wypowiedziom pełnego wyrazu, przekazując komunikaty i informacje od nadawcy wypowiedzi pisemnej lub ustnej do jej adresata w sposób spójny, szczegółowy i zgodny z potrzebami klienta.

​Przetłumaczyć to przekształcić wszystko, nie zmieniając niczego.
(Günter Grass)

Usługi

Oferta

Tłumaczenia zwykłe dokumentów prawnych i firmowych, strony internetowe, oferty handlowe i marketingowe, instrukcje, dokumentacje medyczne oraz inne rodzaje tekstów z języka włoskiego na język polski.

Tłumaczenia zwykłe dokumentów prawnych i firmowych, strony internetowe, oferty handlowe i marketingowe, instrukcje, dokumentacje medyczne oraz inne rodzaje tekstów z języka polskiego na język włoski.

Różne rodzaje tłumaczeń zwykłych w zależności od potrzeb klienta z języka angielskiego na język włoski.

Profesjonalna usługa korekty tekstów tłumaczonych na język polski lub na język włoski.

Profesjonalne tłumaczenia ustne zwykłe w kancelariach notarialnych, urzędach, biurach, podczas spotkań biznesowych, targów, szkoleń lub w innych okolicznościach.

Profesjonalne nauczanie języka włoskiego dla Polaków oraz nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców stacjonujących w Polsce lub planujących przeprowadzkę. Oferta dotyczy lekcji udzielanych na żywo, jak i poprzez Skype.

Doradztwo i wsparcie po przeprowadzeniu się do Polski niezbędna dokumentacja, rejestracja pobytu, zakwaterowanie. Wsparcie lingwistyczne przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej w Polsce.

Doradztwo w zakresie krótkich wizyt turystycznych lub o innym charakterze – wsparcie informacyjne i lingwistyczne.

Pomoc w organizacji stoiska na różnych etapach przygotowań, wsparcie w kontakcie z organizatorami targów, obecność na miejscu w roli tłumacza w trakcie trwania eventu.

Cennik

Tłumaczenia zwykłe: strona rozliczeniowa (1800 znaków ze spacjami). Tłumaczenie nieopatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Każda nowo rozpoczęta strona jest liczona jako pełna strona.

Koszt tłumaczenia może się różnić w zależności od rodzaju, terminu wykonania, stopnia trudności tekstu oraz formatu, w jakim jest dostarczony materiał.

 • Tryb zwykły (5 stron dziennie; dzień potwierdzenia zlecenia nie jest wliczany)
 • Tryb przyspieszony (do 5 stron dziennie wykonanych do 12h od momentu potwierdzenia zlecenia): +50%
 • Tryb express (6-10 stron dziennie wykonanych do 24h od momentu potwierdzenia zlecenia): +100%

Ostateczny termin realizacji zlecenia zostaje wysłany wiadomością e-mail z prośbą o potwierdzenie zlecenia.

Sposób dostarczenia tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe: poprzez wiadomość e-mail.

Stawki za tłumaczenia ustne obliczane są w oparciu o 4-godzinne bloki tłumaczeniowe. W przypadku usług świadczonych poza terenem Warszawy zostaną doliczone dodatkowe koszty związane z transportem na miejsce wykonania zlecenia oraz dodatkowym czasem przeznaczonym na podróż.

Istnieje możliwość negocjowania ceny w stosunku do normalnych stawek w przypadku zapytań o tłumaczenia ustne trwające krócej niż 60 minut.

Do każdej usługi wystawiana jest faktura.

Katarzyna Balicka

Kultura i historia pięknego włoskiego kraju, nie bez przyczyny nazywanego przez znawców “Belpaese”, od zawsze wprowadzały mnie w zachwyt.

Podczas mojej pierwszej wizyty we Włoszech obudziło się we mnie głębokie pragnienie odkrycia i pełnego poznania tego kraju, pragnienie które żyje do dzisiaj i które z pasją i radością realizuję. Zaczęło się od zgłębiania tajników języka i kultury, podróży, która nie ma końca, jak to w przypadku prawdziwej pasji ma miejsce. Tak jak niejednokrotnie wracałam w przeszłości, tak i obecnie wciąż na nowo powracam do tego kraju, by smakować jego życia i obserwować zmiany w nim zachodzące.

Duża słabość do literatury i lingwistyki pokierowały mnie w stronę doszkalania się w zakresie języka włoskiego specjalistycznego, by móc dzisiaj oferować Państwu usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych z zakresu różnych specjalności i zainteresowań. Szczególny akcent chciałabym położyć na tematykę prawną i prawniczą, materię którą darzę dużym zainteresowaniem i uwagą oraz tematykę marketingową.

Wykształcenie

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy (sekcja włoska)

Intensywny kurs tłumaczeń prawniczych

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, nr karty 1514

Intensywne kursy tłumaczeń specjalistycznych prawnych i medycznych

Uniwersytet Warszawski – Instytut Lingwistyki Stosowanej (sekcja włoska)

Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna

Uniwersytet ‘La Sapienza’ w Rzymie

Program Erasmus: Wydział Psychologii

Doświadczenie

Tłumaczenia pisemne tekstów zwykłych i specjalistycznych

 • Umowy spółek, umowy handlowe, teksty ekonomiczno-handlowe, zeznania podatkowe
 • Akty prawne, akty notarialne, akty założenia spółek
 • Strony internetowe i materiały promocyjne firm z sektora kosmetycznego
 • Instrukcje obsługi
 • Ulotki leków
 • Prace psychologiczne i filozoficzne
 • Dokumenty medyczne

Tłumaczenia ustne

 • Zebrania i spotkania
 • Negocjacje handlowe (również poprzez Skype)
 • Konferencje i wykłady

Współpraca, wsparcie i konsultacje dla włoskich firm i klientów indywidualnych w zakresie:

 • Administracji personalnej (Specjalista ds. Administracji Personalnej w IKEA Italia – IKEA BSC)
 • Turystyki (Specjalista finansowy ds. Call Center, Specjalista ds. Rezerwacji Grupowych dla easyJet Airlines – rynek włoski)
 • Rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce (utworzenie i prowadzenie spółek w Polsce – wsparcie w zakresie kontaktu z polską administracją publiczną i bankami)

Kontakt

E-mail

kasia.balicka108@gmail.com

Phone & WhatsApp

(+48) 500 182 588